[Archive copy mirrored from: http://www.vtt.fi/SGMLUG/docs/CALLFPAP97FI.htm]

 
*************************************************************************** 
SGML Käyttäjäkerho 
SGML Finland '97 - "Call for Papers" 
 
SGML Käyttäjäkerho pyytää SGML-ohjelmistojen ja -järjestelmien soveltajia/käyttäjiä ja kehittäjiä 
pitämään esityksen SGML Finland '97 -seminaarissa. 
 
Määräaika: 15. heinäkuuta 1997 
 
Mikä on SGML? 
 
SGML on määritelty ISO 8879 -standardissa: 
"Information Processing -- Text and Office Systems -- Standard Generalized Markup Language (SGML)".
Standardi julkaistiin vuonna 1986. 
 
SGML on järjestelmistä riippumaton metakieli. 
SGML:ää voidaan soveltaa kuvaamaan ja luomaan rakenteisia dokumentteja, joiden esitysmuoto 
on riippumaton laitteistosta ja ohjelmistosta, kuten taitto-ohjelmistoista ja käyttöjärjestelmistä.
SGML-informaatiota voidaan tuottaa, käyttää ja jaella itsenäisesti eri järjestelmien ja
sovellusten välillä, jotka tukevat ko. standardia. 
 
Kuvauksellisena kielenä SGML erottaa dokumentin loogisen rakenteen sen esityksestä.
Tämä rakenne kuvataan dokumenttityypin kuvauksessa (Document Type Definition, DTD),
jossa määritellään informaatio-/rakennekomponentit, kuten elementit ja attribuutit sekä näiden suhteet. 
 
 
Mikä on SGML Finland '97? 
 
SGML Finland '97 on yksipäiväinen seminaaritilaisuus, jonka teema on "Käyttäjän päivä".
Seminaari järjestetään Vaasassa 10. lokakuuta 1997.
Esitykset voivat korostaa mm. SGML:ää informaation hallinnassa ja liiketoiminnassa, keskittyä 
SGML-sovellusten tekniikoihin ja toteutuksiin, tai standardeihin, kuten DSSSL, HyTime, Topic Mapping ja XML.
Esityksen pitäjän täytyy mainita mihin seuraavista kategorioista ehdotettu aihe kuuluu:
sovellukset (case studies), standardit vai tekniikat.
SGML Finland '97 on samalla tilaisuus, jossa on mahdollisuus jakaa tietoa ja ideoida ihmisten kanssa, 
jotka ovat soveltaneet SGML:ää jo pidemmän aikaa, tai ovat suunnittelemassa SGML:n 
käyttöönottoa tai kehittävät SGML-työkaluja. 
 
Esitykset voivat, millään tavoin rajoittamatta, kuulua seuraavien otsikoiden alle: 
 
- sovellukset teollisuudessa 
- toteutusvaihtoehtoja SGML-muotoisen informaation hallitsemiseksi (mm. työnkulku, käännösprosessi) 
- tuotteenhallinta ja SGML 
- ohjelmistot ja tekniikat 
- SGML-muotoisen informaation tuottaminen, taittaminen, julkaiseminen, konvertointi ja jakelu 
- SGML WWW:ssä 
- SGML-tekniikat 
- HyTime - hypermediastandardi 
 
Edellä mainittujen lisäksi muitakin aiheita voidaan ehdottaa "Call for Papers" -vaiheen aikana.
Kaikista hyväksytyistä ehdotuksista ilmoitetaan 17. heinäkuuta 1997 ehdotuksen tekijälle.
Kaikki määräaikaan laaditut artikkelit julkaistaan seminaarijulkaisussa.
Seminaarikielenä on suomi, joten artikkelit tulee kirjoittaa suomen kielellä.
Ohjeet artikkelin kirjoittamisesta toimitetaan hyväksyttyjen esitysten pitäjille. 
Lopullinen artikkeli tulee toimittaa 29.8.1997 mennessä. 
 
Jos olet kiinnostunut pitämään esityksen SGML 
Finland '97 -seminaarissa, pyydämme, että toimitat seuraavat tiedot Kimmo Elovainiolle: 
 
- esityksen otsikko 
- kirjoittajan yhteystiedot (mm. telefax-numero ja sähköpostiosoite) 
- kirjoittajan lyhyt kuvaus (biography), maksimissaan 50 sanaa 
- artikkelin tiivistelmän (maksimissaan 100 sanaa) 
- esityksen arvioidun kestoajan 
- muut vaatimukset esityksen pitämisen suhteen 
 
Määräaika: 15. heinäkuuta 1997 
 
SGML Finland '97 -seminaari on esityksen pitäjälle maksuton. 
Lisätietoja SGML Finland '97 -seminaarista antaa ja esitykseen liittyvät tiedot vastaanottaa: 
 
Kimmo Elovainio 
SGML Käyttäjäkerhon puheenjohtaja 
e-mail:	kimmo.elovainio@vtt.fi 
www:	http:/www.vtt.fi/SGMLUG 
SGML Käyttäjäkerho 
***************************************************************************